h Dolar 16,6958 % 0.32
h Euro 17,5323 % 0.32
h Altın (Gr) 970,52 %-0,24

bettilt giriş

istanbul escort
şişli escort
istanbul escort
a

Türkiye’nin başında ki Stokçuluk belası

Zor zamanlarda fiyat anarşizminin ve stokçuluğun kısa tarihi

Stokçuluğun en ağır şartlarda yaşandığı ve devletin en sert müdahaleler aldığı dönem 1939 ve 1945 yıllarını kapsayan İkinci Dünya Savaşı dönemi

Ekmek karnesi uygulaması

Ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz.

Zaman zaman siyasetçiler Osmanlı’da ihtikâr olarak bilinen vurgunculuk ve stokçuluk karşısında alınan sert tedbirleri hatırlatıyor.

Esasen ihtikâr meselesinde Osmanlı’nın başarılı bir mücadele verebildiğini söylemek mümkün değildir.

Elbette kaynaklarda falakaya yatırılan, sürgüne gönderilen veya hapse atılan birçok esnaf vakası mevcut. Bunların caydırıcılığı konusunda ise netice alındığını söylemek doğru bir tespit değildir.

Zaten Osmanlı, 16’ncı yüzyıldan itibaren içine düştüğü ekonomik sorunlardan çıkmak adına yapısal çözümler arayışına girişmişti. Bu bağlamda padişahlara önemli layiha ve risaleler hazırlayan devlet adamlarının hiçbiri ihtikârı bir neden olarak göstermedi.

Tüm risalelerde ekonomik çöküntü karşısında hiçbir kudretli iktidarın sosyal çöküntüyü engelleyemeyeceği defaten vurgulanmıştı.

Ekonomi kötüye gittikçe Osmanlı, enflasyon ve paradaki dalgalanmaların önüne geçmek adına madeni parayı terk ederek kâğıt para kullanımına geçti.

Kaime ismi verilen bu para da sadra şifa olmadı. Osmanlı’nın parasının değeri öyle düşmüştü ki ticaretin temeli topyekûn sarsılmıştı. Elbette savaşlar, kapitülasyonlar, dış borçlar ve isyanlar ekonomiyi içinden çıkılmaz hale getiren başat unsurlardı.

İstisnaları bir kenara bıraktığımızda Osmanlı’yı bugünkü modern anlamdaki stokçuluk ve vurgunculuk anlayışı ile ele almak ve kıyaslamak eksik kalacaktır.

Stokçuluğun en ağır şartlarda yaşandığı ve devletin en sert müdahaleler aldığı dönem 1939 ve 1945 yıllarını kapsayan İkinci Dünya Savaşı dönemiydi.

Zor yıllar ve muhtekirler

İkinci Dünya Savaşı yıllarında evvela muhtekirler ortaya çıktılar. Vurguncu diye tarif edebileceğimiz bu taife evvela karaborsa piyasasını kontrollerine aldılar.

Söz gelimi, unun kilosu 50 kuruşsa bunun 80 kuruş olacağına dair şayialar çıkartarak fiyatlamayı dalgalandırarak işe koyulurlardı.

Piyasa muhtekirlerin dedikodularından dolayı arzı yavaşlatınca fiyatlar ister istemez o rakamı bulurdu.

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Milli Koruma Kanunu’nun kendisine verdiği yetkiyi kullanarak vurgunculara karşı savaş açtığını bizzat Meclis kürsüsünden ilan etti.

İsmet İnönü.jpg
İsmet İnönü

İnönü’nün bu konuşmasından sonra yetkililer harekete geçti. İlerleyen günlerde gazeteler hemen hemen her gün manşetlerine şöyle haberler taşıdı;

İki Tüccar Sürüldü…

İstanbul tüccarlarından Mustafa Aldıkaçtı’nın, Milli Korunma Kanunu’na aykırı olarak fazla fiyatla şeker sattığı anlaşılmış ve tutuklanarak mahkemeye verilmişti. Mahkeme, kendisinin 500 lira ağır para cezası ödemesine ve iki yıl Amasya’ya sürgün edilmesine karar vermişti.

(Tan Gazetesi – 5 Nisan 1940)

7 Yıl Sürgün…

Sultan Hamamı’nda komisyonculuk yapan Filip Levi, Tiku Marka dolma kalemlerin, 5000 adedi üzerinden 1850 küsur liralık gayrı meşru kazanç elde etmişti. Mahkeme, bu kişiyi 7 sene 4 ay müddetle Elazığ’ın Petürge kazasına sürgün edilirken, 2500 lira da para cezası ödemeye mahkûm edilmişti. Bu karar, bu tarihe kadar İstanbul’da görülen ihtikâr cezalarının en ağırıydı.

Tasvir-i Efkâr Gazetesi – 17 Şubat 1940)

Oysa tek sorun stokçuluk, karaorsa ya da mallardaki fiyat istikrarsızlığı değildi. Kira fiyatları 1940’tan 1941’e geldiğinde bilhassa İstanbul’da yüzde 55 artmıştı. Yakıt yokluğu nedeniyle önemli şehirlere mal giriş-çıkışı durma noktasına gelmişti.

Öte yandan devlet memurları fiyatta istikrarsız davranan köylülerin mallarına el koyarak Ziraat Bankası’na aktarması köylünün üretimi durdurmasına neden olmaya başlamıştı.

Devlet ne yaparsa yapsın stokçularla baş edemeyince, halk da kendi çaresini üretmeye başladı. Söz gelimi kahvehanelerde şeker yerine kuru üzüm kullanılması, zeytinyağ yerine kuyruk yağı tüketilmesi gibi çareler söz konusuydu.

Devlet tedbirlerini bir adım öteye taşıdı ve bazı ürünlerde narh sistemine geçti. Peynir, un, süt ve et gibi ürünlerde tavan fiyat belirlendi; ama bu da işe yaramayacaktı.

Son tedbir olarak karne sistemine geçilecekti.

1940 yılında Barış Dünyası adlı dergide, “Tüccara Açık Mektup” başlıklı yazıyı kaleme alan Celâl Tepki’nin tüccarlara serzenişi dönemin atmosferi hakkında son derece önemli ipuçları veriyordu;

Evet, efendilerim, size hitap ediyorum, neye susuyorsunuz? Bugün sizden herkes şikâyetçi; herkes sıkıntılarını, ıstıraplarını sizin doğurduğunuza kani…

Memedeki çocuk gıdasız ve takatsiz annesinin süt diye derilerini mıncıklarken, üzerine dökülen sıcak gözyaşının mesulü sizsiniz. Veremden ölen vatandaşın günahı boynunuzdadır. Fiyat anarşisi yaratan, eşyayı durmadan yükselten siz, halkı ve köylüyü soyan siz; devleti aldatan sizsiniz.

O kadar çok cürüm işliyorsunuz ki, size bütün işlenen suçların kaynağı diye bakmak kabil… Sokakta beş lira için adam öldürmeye siz sebep oluyorsunuz, aile geçimsizliği sizin yüzünüzden doğuyor. Namuslu veznedarı hırsız yapan, devlet hesaplarını alt üst eden yine sizsiniz…

Elbette bahsi geçen zor yıllardı, dünyada büyük bir savaş vardı. Erkekler eski jiletlerini bileyerek tıraş oluyor, kadınlar dikiş kutusuna çeyiz sandığı gibi bakıyor ve evinde gaz lambası bulunana zengin muamelesi yapılıyordu.

Tüm bunların içerisinde stokçular mantar gibi köşe başında bitiyordu.

 

Son çare: Karne uygulaması

Hükümetin bütün tedbirlerine rağmen; stokçuluk, kara borsa ve fiyat istikrarsızlığı ile baş edilemedi.

İstanbul’da tek tip ekmek satılmış, un tacirleri sıkı gözetim altına alınmış ve büyük cezalar uygulanmıştı; ama yine de ekmek gibi temel bir gereksinime ulaşmak dahi güçleşmeye başlamıştı.

ekmek ve karnesi.jpg
Ekmek karnesi

 

Karne uygulamasına göre fişini veren vatandaş ekmeğini alacaktı; ama bu yöntemin başarılı olması için bir madde daha koyulmuştu ki içler acısıydı.

Buna göre ekmek çok tüketilmemesi için taze satılmayacak ve bayatlaması beklenecekti. Yani elinde fişi olan kişi dahi taze ekmek alamayacak; ancak bayat yiyebilecekti.

lütfi kırdar.jpg
Lütfi Kırdar

 

Dönemin İstanbul Belediye Başkanı ve Valisi Lütfi Kırdar, uygulamanın ayrıntılarını şöyle açıklayacaktı:

Ekmekler 750 gram üzerinden çıkarılacaktır. Ağır işçilerin hakkı 750 gram olan tam bir ekmektir. Ağır işçiler, Ticaret Bakanlığı’nın iş bürosu tarafından verilen belgelerle belirlenecektir. Bunların haricinde diğer bütün vatandaşların hakları bu 750 gramlık tam ekmeğin yarısı olan 375 gramdır.

7 yaşından küçük çocukların hakları da 187,5 gram olarak belirlenmiştir. Her aile reisinin imzası karşılığında alınan ve mevcut nüfus adedini bildiren beyannamelere göre; her şahsın ismine birer karne çıkarılmıştır. Bu karnelerin fişleri, 24 saatlik ihtiyaca göre hazırlanmış ve gününde kullanılmadığında ertesi gün geçerli olmayacaktır.

(Tasvir-i Efkâr – 7 Ocak 1942)

Ekemek kartı.jpg
Ekmek kartı

Dönemin psikolojisini en güzel anlatan isimlerden biri olan Oktay Akbal, o günleri “Önce Ekmekler Bozuldu” isimli eserinde şöyle aktaracaktı:

Önce ekmekler bozuldu, sonra her şey… Çünkü yeryüzünde savaş vardı. İnsanlar sebebini bilmeden, düşünmeden ölüyor, öldürüyorlardı. Savaş kelimesi dünyanın her yerinde en çok kullanılan söz olmuştu.

Radyolarda marşlar, nutuklar şaşkın insan sürülerinin üzerine savruluyor, gazeteler korkuyla okunuyordu. Tramvaylar, vapurlar sabahları, akşamları tıklım tıklım, daima aceleci, sinirli, telaşlı bir kalabalığı şehrin bir ucundan öteki ucuna taşıyıp duruyorlardı.

(Oktay Akbal – Önce Ekmekler Bozuldu)

kazım karabekir.jpg
Kazım Karabekir

 

Yine dönemin önemli isimlerinden olan ama sahnenin dışına itilen politikacılardan Kazım Karabekir de gördüğü manzaradan duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle anlatacaktı:

Erenköy’ünde ekmek derdi yine müthiş. Öğle vakti fırının önü mahşer. Sebebi, un gece yarısından sonra üçte gelmiş. Ekmek de berbat. İçinde her şey var… Herkes işini gücünü bırakıp saatlerce fırının önünde ekmek alacağım diye birbirini eziyor…

(Kazım Karabekir – Günlükler)

Hükümet, gelen tepkiler karşısında kısa sürede bu uygulamayı terk ederek piyasayı serbest bırakmışsa da Türk siyasi tarihinin en tartışmalı iktisadi uygulamalarından birisi olarak literatürdeki yerini çoktan almıştı.

Bu acı tecrübeler bizler için birer ibret vesikasıdır. Devleti yöneten erkin güçlü ve bağımsız bir Türkiye arzuladığından yana şüphe yoktur; ama şunu unutmamalıdırlar ki ekonomik buhran ve sosyal çöküntü at başı giderler.

Bundan yüzyıllar önce Koçi Bey’in tavsiyesini devlet büyüklerimize tekrar hatırlatmak gerekir;

Yüce saltanatın heybet ve kuvveti asker ile askerin bekası hazine iledir; hazinenin toplanması reaya sayesindedir; reayanın bekası ise adalet ve doğruluk iledir.

Stokçuluk, ihtikâr, karaborsa, istifçilik ve vurgunculuk, nizamın bozulduğu dönemlerde ortaya çıkmaktadır.

Ne Osmanlı’nın uyguladığı falaka cezaları ne de Tek Parti dönemindeki Milli Koruma Kanunları bu türden ifsatların önüne geçememiştir.

Fiyat anarşizmi ve stokçulukla engelleyici tedbirlerle zafer elde edebilen bir hükümet de yoktur. Bu türden su-i şahsiyetleri bitirecek tek çözüm güven duyulan bir ekonomi ve politikalardır.

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kiev sınırına dayanan 64 kilometrelik Rus konvoyuna neden müdahale edilmiyor? Ukraynalı asker anlattı

HIZLI YORUM YAP

0 0 0 0 0 0

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.Millihaber.com.tr

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro

Alanya escort Manavgat escort Fethiye escort Kemer escort Didim escort Çanakkale escort Aydın escort Muğla escort Tekirdağ escort Manisa escort Balıkesir escort Trabzon escort Elazığ escort Ordu escort Kütahya escort Isparta escort Rize escort Kahramanmaraş escort Yalova escort Giresun escort Yozgat escort Tokat escort Şanlıurfa escort Sivas escort Batman escort Erzurum escort Sinop escort Kırşehir escort Karaman escort Kırıkkale escort Bolu escort Amasya escort Niğde escort Uşak escort Edirne escort Çorum escort Osmaniye escort Zonguldak escort Van escort Erzincan escort Söke escort Bodrum escort Çerkezköy escort Akhisar escort Bandırma escort Ayvacık escort Akçaabat escort Karakoçan escort Altınordu escort Tavşanlı escort Eğirdir escort Ardeşen escort Afşin escort Altınova escort Bulancak escort Sorgun escort Erbaa escort Viranşehir escort Zara escort Kozluk escort Aziziye escort Ayancık escort Kaman escort Ermenek escort Keskin escort Gerede escort Göynücek escort Bor escort Banaz escort Havsa escort Osmancık escort Bahçe escort Alaplı escort Başkale escort Kemah escort Nazilli escort Fethiye escort Çorlu escort Alaşehir escort Altıeylül escort Biga escort Araklı escort Kovancılar escort Fatsa escort Simav escort Yalvaç escort Çayeli escort Dulkadiroğlu escort Çiftlikköy escort Espiye escort Sarıkaya escort Niksar escort Suruç escort Yıldızeli escort Sason escort Horasan escort Boyabat escort Mucur escort Sarıveliler escort Yahşihan escort Göynük escort Gümüşhacıköy escort Çamardı escort Eşme escort İpsala escort Sungurlu escort Hasanbeyli escort Çaycuma escort İpekyolu escort Refahiye escort Kuşadası escort Marmaris escort Süleymanpaşa escort Turgutlu escort Susurluk escort Gelibolu escort Of escort Ünye escort Domaniç escort Fındıklı escort Elbistan escort Çınarcık escort Tirebolu escort Akdağmadeni escort Turhal escort Eyyübiye escort Suşehri escort Yakutiye escort Gerze escort Mengen escort Merzifon escort Ulukışla escort Sivaslı escort Keşan escort Kadirli escort Ereğli escort Özalp escort Tercan escort Efeler escort Didim escort Çine escort Dalaman escort Menteşe escort Milas escort Ortaca escort Seydikemer escort Ergene escort Kapaklı escort Malkara escort Salihli escort Şehzadeler escort Soma escort Yunusemre escort Ayvalık escort Bigadiç escort Burhaniye escort Gönen escort Karesi escort Çan escort Yenice escort Ortahisar escort Yomra escort Perşembe escort Pazar escort Onikişubat escort Pazarcık escort Türkoğlu escort Eynesil escort Görele escort Piraziz escort Yağlıdere escort Çayıralan escort Boğazlıyan escort Zile escort Siverek escort Karaköprü escort Haliliye escort Akçakale escort Şarkışla escort Gemerek escort Oltu escort Palandöken escort Mudurnu escort Suluova escort Taşova escort Toprakkale escort Kilimli escort Tuşba escort Üzümlü escort http://www.kadinescort.net Gaziantep escort Denizli escort Adana escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Kayseri escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Eskişehir escort Yalova escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağri escort Bitlis escort Siirt escort Çorum escort Burdur escort Diyarbakir escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Mardin escort Kırşehir escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanliurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elaziğ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Isparta escort Uşak escort Igdır escort Keşan escort Safranbolu escort Boyabat escort Kızıltepe escort Üzümlü escort Bucak escort Kadirli escort Bornova escort Batıkent escort Alanya escort İnegöl escort Orhangazi escort İzmit escort Akşehir escort Tarsus escort İlkadım escort Çerkezköy escort Ardeşen escort Kuşadası escort Merzifon escort Bandırma escort Çerkeş escort Gelibolu escort Gerede escort Antakya escort Ceyhan escort Dinar escort Besni escort Bozüyük escort Eskil escort Diyadin escort Ahlat escort Çivril escort Bağlar escort Akçakoca escort Aziziye escort Lüleburgaz escort Şahinbey escort Bulancak escort Digor escort Keskin escort Bünyan escort Kaman escort Battalgazi escort Elbistan escort Akhisar escort Bulanık escort Bodrum escort Altınordu escort Bor escort Avanos escort Adapazarı escort Virenşehir escort Gemerek escort Kangal escort Akçaabat escort Erbaa escort Tavşanlı escort Karşıyaka escort Çankaya escort Manavgat escort Nilüfer escort Arnavutköy escort Gebze escort Beyşehir escort Silifke escort Atakum escort Çorlu escort Çayeli escort Didim escort Suluova escort Edremit escort Ilgaz escort Biga escort Göynük escort İskenderun escort Çukurova escort Kaynaşlı escort Emirdağ escort Gölbaşı escort Söğüt escort Ortaköy escort Dogubayazıt escort Güroymak escort Karahayıt escort Bismil escort Horasan escort Mucur escort Babaeski escort Şehitkamil escort Espiye escort Kağızman escort Yahşihan escort Develi escort Doğanşehir escort Afşin escort Alaşehir escort Malazgirt escort Marmaris escort Fatsa escort Ürgüp escort Akyazı escort Eyyübiye escort Şarkışla escort Araklı escort Niksar escort Simav escort Buca escort Çubuk escort Muratpaşa escort Görükle escort Avcılar escort Darıca escort Çumra escort Anamur escort Çarşamba escort Ergene escort Fındıklı escort Nazilli escort Taşova escort Susurluk escort Çan escort Mudurnu escort Defne escort Kozan escort Sandıklı escort Yahyalı escort Patnos escort Kahta escort Pamukkale escort Ergani escort Oltu escort Nizip escort Görele escort Sarıkamış escort Yeşilyurt escort Dulkadiroğlu escort Kırkağaç escort Varto escort Fethiye escort Kumru escort Erenler escort Akçakale escort Suşehri escort Of escort Turhal escort Torbalı escort Haymana escort Kepez escort Osmangazi escort Bağcılar escort Derince escort Ereğli escort Erdemli escort Bafra escort Kapaklı escort Pazar escort Davutlar escort Altıeylül escort Ayvacık escort Dörtyol escort Sarıçam escort Sur escort Palandöken escort Nurdağı escort Tirebolu escort Zile escort Ünye escort Selim escort Kocasinan escort Onikişubat escort Salihli escort Milas escort Pamukova escort Birecik escort Yıldızeli escort Ortahisar escort Malkara escort Yakutiye escort Zara escort Yomra escort Konak escort Keçiören escort Lara escort Yıldırım escort Beylikdüzü escort Gölcük escort Karatay escort Mezitli escort Canik escort Efeler escort Ayvalık escort Kırıkhan escort Seyhan escort Melikgazi escort Pazarcık escort Soma escort Dalaman escort Sapanca escort Haliliye escort Ödemiş escort Mamak escort Kemer escort Mudanya escort Çekmeköy escort Körfez escort Meram escort Aliağa escort Polatlı escort Belek escort Gemlik escort Esenler escort Fatih escort Selçuklu escort Akdeniz escort Terme escort Söke escort Karesi escort Yüreğir escort Payas escort Talas escort Türkoğlu escort Turgutlu escort Datça escort Gümbet escort Serdivan escort Karaköprü escort Çeşme escort Sincan escort Gaziemir escort Ulus escort Kaş escort Gürsu escort Güngören escort Mut escort Samandağ escort Yunusemre escort Köyceğiz escort Siverek escort Toroslar escort Menteşe escort Kadıköy escort İznik escort Serik escort Menemen escort Aksu escort Kağıthane escort Kartal escort Maltepe escort Kestel escort Yenişehir escort Yatağan escort Tire escort Finike escort Pendik escort Sarıyer escort Şişli escort Sultangazi escort Tuzla escort Urla escort Konyaaltı escort Korkuteli escort Kumluca escort Karacabey escort Ümraniye escort Üsküdar escort Zeytinburnu escort Tekirdağ masaj salonu Adana masaj salonu Mersin masaj salonu Bursa masaj salonu Muğla masaj salonu Balıkesir masaj salonu Kocaeli masaj salonu İstanbul masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu İzmir masaj salonu Denizli masaj salonu Çanakkale masaj salonu Sakarya masaj salonu Manisa masaj salonu Malatya masaj salonu Yalova masaj salonu Sivas masaj salonu Tokat masaj salonu Kayseri masaj salonu Trabzon masaj salonu Aydın masaj salonu Elazığ masaj salonu Afyon masaj salonu Kütahya masaj salonu Ordu masaj salonu Eskişehir masaj salonu Gaziantep masaj salonu istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu konya eskort